Archiwa tagu: absurdy centralizmu

System edukacji w polityce kulturowej uniformizacji


szczeciolatkowie

Centralizacja systemu edukacji w Polsce jest głównym orężem w polityce etnocydu, czyli kulturowego ludobójstwa Górnego Śląska.

Kilka lat temu przez Rzeczpospolitą przetoczyła się dyskusja na temat obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Mimo protestów i wbrew obywatelskiemu projektowi ustawodawczemu, sześciolatki ostatecznie znalazły się w szkolnych murach. Dlaczego o tym piszę? Ostatnio natrafiłem bowiem na krótki artykuł w przedwojennym „Gościu Niedzielnym”. Tekst również dotyczy granicy, w której małoletni powinien rozpocząć naukę. Jak się okazuje w 1933 roku Rzeczpospolita bezprawnie narzuciła autonomicznemu województwu śląskiemu przymus szkolny od 7 roku życia, o czym alarmował katolicki tygodnik.

Ta historyczna ciekawostka kolejny raz skłoniła mnie ku ogólnej refleksji na temat szkodliwości obecnego systemu edukacji w Polsce w stosunku do kulturowego odrodzenia naszego regionu.

Dziś scentralizowany system nauczania uniemożliwia wprowadzenie obowiązkowej edukacji regionalnej. Tworzony przez centralę ujednolicony program nie przystaje do uwarunkowań w poszczególnych województwach. System mówi „nie” różnorodności kulturowej – bogactwu, które jest głównym czynnikiem postaw kreatywnych i prorozwojowych. Żyjemy w kraju, w którym wdraża się program publicznego ogłupiania. Ślązacy tracą w tym kontekście podwójnie. Nie tylko, tak jak Polacy, są oduczani postaw obywatelskich. Obecnie obowiązujący system edukacji jest także narzędziem w polityce ludobójstwa etnicznego Górnego Śląska, polityce zaprzeczającej naszej etnicznej i kulturowej tożsamości i naszemu prawu do samookreślenia. Najwyższy czas to zmienić.