Archiwa tagu: autonomia

Racja górnośląska


Pisałem w poprzednim poście o racji górnośląskiej, ale nie wyjaśniłem czym ona w ogóle jest. Postaram się więc to teraz zrobić. Wedle mnie racja górnośląska to uzasadniony powód do przedstawiania interesów Górnego Śląska w ogólnopolskiej debacie publicznej. Tym interesem jest oczywiście autonomia.

Skończył się już czas, gdy patrzono na regionalistów śląskich jak na „oszołomów”. Powoli dociera do krajowej opinii publicznej, jak i do mieszkańców Górnego Śląska, że autonomia nie równa się separatyzmowi, tylko stanowi obronę interesów tego regionu. Choć wielu traktuje ją jako akt zemsty na wyzyskującej nas „warszawce” (opinia, że to Górny Śląsk odbudował z ruin powojenną Warszawę jest dość powszechna), to osobiście uważam ją za projekt pozytywny; nie przeciw czemuś/komuś, ale za czymś.

Autonomia to przecież nowoczesna forma decentralizacji, która polega na przejęciu maksymalnej ilości kompetencji od rządu centralnego przez niżej usytuowane w systemie terytorialnym jednostki w celu lepszej realizacji potrzeb obywateli.

To urzędnik pracujący na Śląsku, który zna nasze realia, powinien podejmować decyzje o remoncie drogi ekspresowej, a nie podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury, czy jakiś funkcjonariusz w kompletnie niesprawnej instytucji jaką jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ktoś od razu może mi zarzucić, że infrastruktura jest krwiobiegiem gospodarki i musi istnieć nadrzędny krajowy projektodawca. Przyznam mu rację! Nie rozumiem tylko, czemu ten krajowy projektodawca przyjmuje anachroniczną wizję sieci autostrad. Dla nowoczesnej i zdrowej gospodarki nie są ważne autostrady z zachodu na wschód czy z północy na południe, tylko drogi ekspresowe łączące ośrodki miejskie, miejsca, w których się produkuje i konsumuje. Dlatego rozwój Górnego Śląska, regionu zurbanizowanego, i zarazem całej Polski zależy od infrastruktury sieciowej a nie tranzytowej.

To urzędnik pracujący na Śląsku, który zna nasze realia, powinien podejmować decyzję w/s programu szkolnego i uwzględniać bogatą historię regionu, dziedzictwo kulturalne i górnośląski język regionalny. Dlaczego gimnazjaliści z Opola, Rudy Śląskiej czy Rybnika mają nie poznawać historii własnej ziemi. To, że Śląsk nie wchodził w skład państwa polskiego nie oznacza, że nie miał własnej historii. Nie uważam, że nie powinniśmy poznawać historii Lwowa, dziejów wojen siedemnastowiecznych. Jednak faktem jest, że w obecnym programie nauczania występuje jawna dysproporcja, a właściwie dyskryminacja. Górnoślązacy nie uczą się historii Śląska!

To urzędnik pracujący na Śląsku, który zna nasze realia, powinien zarządzać naszymi pieniędzmi i rozdzielać je wedle naszych potrzeb, zaś z rządem centralnym uczciwie się rozliczać. Obecnie przepływ pieniędzy z podatków jest trudno kontrolować. Wpadają one do wielkiego dziurawego worka i marnują się. Czy nie byłoby sprawiedliwym, gdyby rząd regionalny rozliczał się z centralnym na czytelnych zasadach. Ministrowie z oddalonej Warszawy praktycznie są bezkarni w wydawaniu publicznym groszem. Natomiast urzędnik pracujący na Śląsku poniósłby automatyczną odpowiedzialność za nierzetelne gospodarowanie skarbem.

To tylko trzy przykłady, które świadczą o istotności kwestii autonomii. Warto nadmienić, że nie dotyczą one tylko Górnego Śląska. Problem decentralizacji wiąże się z modelem modernizacji kraju. Modernizacja, czyli trend ku sprawnemu i elastycznemu państwu, przede wszystkim odnosi się jego (państwa) decentralizacji. Autonomia Górnego Śląska w tym kontekście będzie stanowić forpocztę dla skutecznej regionalizacji tego kraju.