Archiwa tagu: Górny Śląsk

Metropolia Górnośląska


Dziś przedstawiam mapę jedynej jednostki terytorialnej, której granice pokrywają się prawie w całości z granicami Górnego Śląska. Metropolia katowicka, zwana potocznie górnośląska, została powołana 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae populus. Choć nie obejmuje ona całego Górnego Śląska stanowi wobec podziału administracji państwowej piękny przykład poszanowania tradycji historycznej i kulturowej naszego regionu.

Metropolia Górnośląska, źródło: Metropolia Katowicka-Górnośląska : dziedzictwo historii, wyzwania wobec przyszłości : II sympozjum naukowe [Piekary Śląskie, 28 maja 1993 r.] / red. nauk. Wojciech Świątkiewicz, Janusz Wycisło

Metropolię górnośląską stanowią trzy diecezje: katowicka o randze archidiecezji oraz dwie diecezje sufragalne: opolska i gliwicka. Niestety kłuje w oczy brak na mapie Śląska Cieszyńskiego. Na mocy tej samej bulli wyodrębniono z ówczesnej diecezji katowickiej 8 dekanatów (Bielsko-Biała centrum, Bielsko-Biała zachód, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Istebna, Skoczów, Strumień i Wisła), przyłączając je do diecezji bielsko-żywieckiej, a tym samym do metropolii krakowskiej.

Metropolitą górnośląskim od 2011 roku jest abp Wiktor Skworc.