Archiwa tagu: PO

A Buzek na nie


Przewodniczący euro parlamentu, Jerzy Buzek, skrytykował pomysł koalicji PO-PSL z Ruchem Autonomii Śląska. Choć ma do tego święte prawo, powinien czuć się zobowiązany do zapoznania się z programem górnośląskich regionalistów przed wyrażeniem swojej opinii. Dopiero wówczas z pełną uczciwością mógłby stanąć przed fotoreporterami i powiedzieć: „Ruch Autonomii Śląska jest be, bo to i to”. Bardzo żałuję, że tego nie zrobił, dlatego będę musiał odrobić zadanie domowe za byłego premiera.

Prof. Jerzy Buzek:
„[…] wszystkim polskim regionom należy dać wiele samodzielności, a nie tylko jednemu i to autonomię.”
Program RAŚ
Strategia „Autonomia 2020” zakłada dziesięcioletnią perspektywę przekształcenia Rzeczpospolitej Polskiej z państwa scentralizowanego w regionalne. Autonomizacja we współczesnym rozumieniu nie jest traktowana jako przywilej, ale jako prawo każdego województwa, które jest w stanie przyjąć poszerzony zakres kompetencji i rozliczać się z rządem centralnym na podstawie jasnych i precyzyjnych kryteriów.

Jerzy Buzek dodał, że o decentralizację władzy trzeba walczyć:

O to zabiegam i to się należy naszemu Śląskowi, żebyśmy mieli wiele samodzielności , żebyśmy mogli decydować o gospodarczych posunięciach, żebyśmy mieli więcej pieniędzy w naszej Śląskiej kasie.

Jak pokazują sondaże, to w Ruchu Autonomii Śląska Ślązacy widzą tę siłę polityczną, która zdecydowanie dąży do dojrzałej decentralizacji na wzór zachodnioeuropejski. Niestety, deklaracje działacza PO stanowią tylko półśrodki i na Górnym Śląsku mogą być wyłącznie odebrane jako puste slogany. Warto w tym kontekście przypomnieć słowa Józefa Buzka, brata dziadka Jerzego Buzka, który 70 lat temu w polskim sejmie bronił autonomii Województwa śląskiego.

Lud śląski pragnie szerokiego samorządu. Lud ten chce przedewszystkiem sam decydować o swoich najbliższych potrzebach i aby mu dać sposobność do tego, aby zapewnić mu prawo samorządzenia na własnej ziemi Komisja Konstytucyjna jednomyślnie projekt ten przyjęła i prosi o jego uchwalenie.

Czy prof. Józef Buzek byłby dzisiaj zadowolony ze swojego krewnego? Śmiem twierdzić, że przyniósł mu „ino ôstudy”.