Archiwa tagu: śląskie

Województwo śląskie a Górny Śląsk


Spoglądając na mapę podziału administracyjnego Rzeczpospolitej próżno szukać Górnego Śląska. Zagmatwanie jakie panuje w tej części Polski od nieszczęsnej reformy administracyjnej z 1999 r. spędza sen z powiek naszym regionalistom. Podczas gdy województwo dolnośląskie mieści się mniej więcej w historycznych granicach Dolnego Śląska, Górny Śląsk jest administracyjnie podzielony między województwa opolskie i śląskie. Nie ma co się w tym miejscu rozwodzić nad genezą takiego stanu rzeczy, więc przejdźmy dalej.

Prof. Kulesza kilka lat temu na konferencji dotyczącej samorządności, zorganizowanej na Uniwersytecie Śląskim, powiedział, że ekonomiczne sprężyny wzrostu danego regionu tkwią w jego spoistości historycznej i kulturowej. Tym samym, regiony tworzone na podstawie odgórnych decyzji i w poprzek historycznych granic są skazane na mniejszą dynamikę wzrostu.

Z problemem wewnętrznej konwergencji boryka się województwo śląskie od samego początku reformy samorządowej sprzed 11 lat. Analizując Strategię Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” można wyciągnąć wniosek, że obecne elity regionalne w ogóle nie radzą sobie z problemem. Autorzy o dziwo zauważają, że nie istnieje wspólna tożsamość regionalna w obrębie województwa, co stanowi barierę dla jego rozwoju. Niestety, receptą na ten stan rzeczy ma być polityka bezrefleksyjnej unifikacji jego składowych części. Próbkę tych działań rodem z epoki Bieruta zaprezentował ostatnio na Kongresie Kultury Województwa Śląskiego Marszałek Bogusław Śmigielski (PO). Interpretując jego wypowiedzi, można stwierdzić, że zamiarem obecnej ekipy rządzącej województwem śląskim jest stworzenie tożsamości śląskiej tylko z nazwy, bo zlewającej w jedną całość doświadczenia ziemi częstochowskiej, Zagłębia Dąbrowskiego czy Żywiecczyzny z dziedzictwem Górnego Śląska.

Skutkiem takiej polityki będzie przyśpieszenie dezintegracji Województwa Śląskiego. Stworzona sztuczna, administracyjna tożsamość będzie niczyją tożsamością. Dla Ślązaków będzie kolejnym przykładem koncesjonowanej cepeliady, dla pozostałych mieszkańców województwa obcym tworem narzuconym przez Katowice.

* Tekst ukazał się w październiku na mojej stronie wyborczej.