Archiwa tagu: Zagłębie Dąbrowskie

Subregion zagłębiowski? Strzał w dziesiątkę!


Przez chwilę zastanawiałem się, czy podjąć poniższy temat na blogu. W końcu dotyczy on tylko pośrednio spraw śląskich. Co więcej, wyraźne poparcie ze strony autonomisty może spalić inicjatywę. A chodzi mianowicie o pomysł samorządów Zagłębia Dąbrowskiego w sprawie powołania własnego subregionu w ramach województwa śląskiego. Donosi o tym Dziennik Zachodni w artykule M. Ziółkowskiej-Wnuk „Zagłębie chce być oddzielnym subregionem”. Mało kto wie, że województwo śląskie zostało podzielone na mniejsze jednostki o charakterze przestrzenno-funkcjonalnym. Strategia „Śląskie 2020” wymienia następujące podregiony:

  • północny (Częstochowa) o powierzchni 3.050 km² i z 533 tys. mieszkańców;
  • centralny (Katowice) o powierzchni 5.577 km² i z 2.835 tys. mieszkańców;
  • zachodni (Rybnik) o powierzchni 1.353 km² i z 637 tys. mieszkańców;
  • południowy (Bielsko-Biała) o powierzchni 2.354 km² i z 650 tys. mieszkańców.

W skład subregionu centralnego wchodzą ziemie górnośląskie oraz Zagłębie Dąbrowskie i Jaworzno. Dominuje on nad innymi jednostkami. Stanowi prawie połowę (45%) województwa śląskiego i liczy 61% ludności. Już z tej racji wymagana byłaby korekta jego granic. Jego hegemoniczna wręcz pozycja może kolidować z interesami pozostałych subregionów. Z kolei samorządowcy z Zagłębia uważają, że pozostając w subregionie centralnym są poszkodowani w terytorialnym podziale funduszy europejskich. Nie można wykluczyć, że tak właśnie jest. Bowiem w tak skrojonej jednostce samorządowcy górnośląscy stanowią większość i mogą dyktować warunki. Mimo iż mieszkańcy Sosnowca, Dąbrowy Górniczej czy powiatu zawierciańskiego sami wiedzą lepiej, jak sobą zarządzać i jak najwłaściwiej rozłożyć wydatkowanie publicznym groszem, muszą słuchać się Katowic. Dlatego jako zwolennik decentralizacji trzymam stronę Zagłębiaków. Nie można szkodliwych wzorców państwa centralistycznego stosować na poziomie województw i mniejszych jednostek, jakimi są subregiony.

Subregiony Województwa Śląskiego z naniesionymi granicami proponowanego subregionu Zagłębia Dąbrowskiego i Jaworzna (źródło: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, s. 6)

Gdyby plan wyodrębnienia z subregionu centralnego Zagłębia Dąbrowskiego i Jaworzna się powiódł, mielibyśmy do czynienia z następującym podziałem:

  • subregion centralny (górnośląski) o powierzchni 3.778 km² i z 2.121 tys. mieszkańców;
  • subregion wschodni (zagłębiowski) o powierzchni 1.799 km² i z 714 tys. mieszkańców.

Subregion zagłębiowski uplasowałby się na drugiej pozycji biorąc pod uwagę liczbę ludności.