Archiwa tagu: województwo górnośląskie

Górny Śląsk w koncepcji 12 województw


Trzynaście lat temu w polskim parlamencie trwała gorąca dyskusja na temat nowego podziału administracyjnego. Rząd Jerzego Buzka zaproponował wówczas koncepcję dwunastu województw. Taki podział wynikał z poważnych analiz eksperckich i był podyktowany przesłankami historyczno-gospodarczymi. Reforma została solidarnie rozwalona przez posłów, senatorów i prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Zamiast dwunastu utworzono szesnaście.

Prof. M. Kulesza –jeden z autorów reformy– bronił stanowiska, że jeśli województw będzie więcej niż 12, to skala decentralizacji przekazywania środków finansowych do województw stanie się mniejsza, co oznacza utrzymanie dominującej roli Warszawy w zarządzaniu pieniędzmi publicznymi. Niestety lokalne interesiki wzięły górę nad zdrowym rozsądkiem, skutkiem czego wykrojono rachityczne województwa opolskie, lubuskie, świętokrzyskie i kujawsko-pomorskie.

Województwo ślaskie w koncepcji 12 województ

Powyższa mapka prezentuje granice województwa śląskiego według rządowo-eksperckiej koncepcji silnej 12-tki. Obejmuje terytorium dzisiejszych województw opolskiego i śląskiego. Na uwagę zasługuje fakt, że projektowane województwo nie objęłoby powiatu bielskiego, powiatu żywieckiego oraz Bielsko-Białej. Te ziemie znalazłyby się w Małopolsce Zachodniej (taką nazwą operowano w projekcie). Jak widać propozycja zakładała integrację prawie całego historycznego Górnego Śląska w ramach jednego regionu administracyjnego. W skład województwa miały również wejść Zagłębie Dąbrowskie, Częstochowa oraz Jaworzno.